Sleutelwoorden: controle


Herkadering van de waarnemingsposities Vanuit de hoogst mogelijke positieve intentie, wordt de ervaring vanuit de drie posities waargenomen. De ervaring is in dit geval; een moment waarin je hebt gereageerd, waar jezelf ontevreden over was…..of een moment in de toekomst waar je zult reageren op een voor jou onbevredigende wijze. […]

NLP Techniek: Herkadering van de waarnemingsposities


In deze oefening gaat A bij B een voorbeeldsituatie uitvragen, waarin door B passie werd ervaren. Wanneer B dan goed contact heeft met deze herinnering, stelt A de vragen over deze herinnering die de passie duidelijker maken. Instructie A Act: Je mag de vragen exact voorlezen zoals ze er staan, […]

Oefening: een inspirerende situatie om je passie te vinden


Algemeen Leerprincipes: “Weet waarom je leert” principe (wat en waarom), meer motivatie Aanknoopprincipe (bij ervaringen en kennis aansluiten), beter begrip Plezierprincipe, motiveert deelnemer Terugkoppelingprincipe, controleren en bijsturen van het leerproces “Oefening baart kunst” principe, oefenen is herhalen (onthouden) en toepassen. Activiteitsprincipe, actief toepassen van stof Didactisch model Lesvoorbereiding Stappen lesvoorbereiding […]

Samenvatting didactische vaardigheden (conventioneel)Neem uitgebreid de tijd om een dergelijke wijziging door te voeren! Denk in dagen en weken, niet in uren… Metaprogramma’s zitten tussen Identiteit en Waarden. Dat betekent dat wijziging aan de metaprogramma’s een sterk en breed effect heeft naar waarden, overtuigingen, vaardigheden, gedrag en omgeving. Het is een persoonlijkheidswijziging. Heb […]

NLP techniek: Veranderen van Metaprogramma’s


Waarden Waarden sturen gedrag, motiveren. Waarden worden gebruikt om te evalueren. Waarden worden uitgedrukt in nominalisaties en abstracties. Waarden zijn filters van wat belang heeft, wat belangrijk is Waarden zijn deels bewust, en deels onbewust.   Waarden komen voor in contexten (contexten worden op identiteitsniveau door rollen bepaald), zoals carrière, […]

NLP over waarden


NLP omvat vele technieken en gedragingen, waar hypnose er één van is. Veel van de NLP technieken kan je gebruiken op een uitgeklede manier (gestalts achterwege laten) en in een andere, rustige vorm (als een één-op-één gesprek). Dat geeft je meer flexibiliteit omdat je meer mogelijkheden hebt. Zelfs in een […]

Hypnose binnen NLPSMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden RUMBA Relevant ten opzichte van onderwerp Uitvoerbaar, dus te realiseren Meetbaar Begrijpelijk voor iedereen Aanwijsbaar gedrag beschrijvend MAGIE Meetbaar en eenduidig bespreekbaar Acceptabel, want haalbaar Gecommuniceerd met betrokkenen Inspirerend, want uitdagend Enthousiasmerend en engagerend SMARTIE Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Inspirerend Eigen controle

Vier acroniemen bij doelen stellen


Wanneer je vast zit in je werk… Wanneer je opnieuw een plan wilt trekken voor je toekomstige loopbaan… Wanneer je op het punt staat belangrijke en essentiële keuzes te maken in

Richting in je werk


Hoogbegaafdheid, HB, hoogintelligentie, HIQ, het lijken verschillende termen voor dezelfde mensen met een bijzonder talent. Het talent om hoog te scoren op een intelligentietest. Joseph Renzulli heeft als eerste verschil gemaakt

Van HIQ naar HBVery basic in communicatietrainingen is het LSD en OMA principe. Het vertelt je wat je in de gaten kan houden, wanneer je een zuiver gesprek wil voeren. LSD staat voor dingen

Interview? Neem LSD mee, en laat OMA thuis.


NLP geeft jou het voordeel om in communicatie de ander beter te begrijpen. En om meer controle uit te oefenen op je eigen leven, je loopbaan en je relaties. NLP laat jou duidelijker kiezen en ontdekken wat je wel wilt en toestaat, en wat niet. Je ontdekt hoe je beter […]

Wat kan je met NLP?


Zou het niet mooi zijn, wanneer je een methode kent waarmee je vaardigheden van anderen kon leren? En dan niet zo maar anderen, maar van mensen die ergens heel erg goed in zijn, mensen die uitblinken, mensen die jij bewondert…   Dat was het idee waarmee Richard Bandler en John […]

NLP…Laat mij je iets vertellen over persoonlijke coaching. Er zijn vele etiketten voor methodes en technieken van individuele begeleiding, wat coaching eigenlijk is. Maar etiketten zeggen zo weinig. Daarom kiezen wij

Persoonlijke coaching