Sleutelwoorden: heden


Intro Ok, kom even staan (leading), ik laat je iets ervaren, komt helemaal goed, ik wil je vragen om even je ogen te sluiten, ja, en terwijl je je ogen hebt gesloten wil ik je vragen om terug te gaan in de tijd, een tijd dat je ongeveer 5, 6 jaar oud […]

Hypnose voorbeeld regressie


Neem uitgebreid de tijd om een dergelijke wijziging door te voeren! Denk in dagen en weken, niet in uren… Metaprogramma’s zitten tussen Identiteit en Waarden. Dat betekent dat wijziging aan de metaprogramma’s een sterk en breed effect heeft naar waarden, overtuigingen, vaardigheden, gedrag en omgeving. Het is een persoonlijkheidswijziging. Heb […]

NLP techniek: Veranderen van Metaprogramma’s


Metaprogramma’s geven informatie over hoe we onze aandacht richten, hoe we met onze wereld omgaan, hoe we waarnemen en hoe we met informatie filteren. Metaprogramma’s behoren tot de onbewuste filters (zie NLP communicatiemodel), en bevinden zich in de neurologische niveau’s van Dilts tussen IDENTITEIT en WAARDEN, en zijn dus rol- […]

NLP Metaprogramma’s1.  Zoek-anker plaatsen. Achterhaal en anker een recente ervaring van de persoon. Deze ervaring heeft en/of Een negatief gevoel die in veel contexten voorkomt Een context waar de persoon telkens in een impasse komt Een beperkende overtuiging 2. Achterhaal hoe de tijdlijn voor iemand is. “Als ik je zou vragen […]

NLP techniek: de re-imprint


Extern gedrag Houding in de richting van de buitenwereld. Wanneer het tijd is om je mentale batterij op te laden, geef je er dan de voorkeur aan om alleen te zijn (Introvert), of met mensen (Extravert)? o Introvert      25% o Extravert    75% Intern proces Hoe nemen we informatie […]

Handout Uitvraag metaprogramma’s


Wat leer je concreet met NLP? Wat leer je in de NLP Practitioner? In deze officiële NLP opleiding leer je alles wat je nodig hebt om NLP en NLP technieken praktisch toe te kunnen passen. Je leert te beoordelen wanneer je wel en wanneer je niet NLP gebruikt (HBO niveau), […]

Wat kan jij leren? NLP Concreet: De NLP Practitioner.Terwijl je daar zit en luistert naar mijn stem met je ogen gesloten kan je jezelf zo diep laten

Presenteren – script


De persoonlijke geschiedenis veranderen. Voor het veranderen van ongewenste gedragingen of gevoelens die voortkomen uit het verleden. Hierbij maak je gebruik van een fysieke tijdlijn en van

NLP techniek: Change personal history
2
Terwijl je daar zit en luistert naar mijn stem met je ogen gesloten kan je jezelf verder laten gaan en

Voorbeeld hypnose script


Het mooie aan het verleden is dat het achter je ligt. Het mooie aan de toekomst is dat het voor jou is. Je leeft alleen in het NU. Perspectief op het verleden Nu

Wat kan je er mee, dat NLP?


Vandaag heb ik weer eens onverwacht stil gestaan bij de stelling: “Wanneer iets niet werkt, doe het dan anders” en daarbij schoot gelijk door mijn gedachten een aanpassing op de NLP

Niet Langer ProberenEn dat je hier nu staat, hoe staat dat in verhouding tot het verleden, het heden en de toekomst? En wat maakt dat we de weg afleggen die we afleggen?   Leven, dat

Hoe wij komen tot waar we nu zijn


Temporale vooronderstellingen zijn vooronderstellingen die een tijdsindicatie impliceren, ordinale vooronderstellingen zijn vooronderstellingen die een rangorde , orde, syntaxis of tijd impliceren.   Temporaal (tijd) Tijden, bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels Verleden – heden – toekomst,

Vooronderstelling Temporaal en Ordinaal


Een interventie met NLP (als methode), op persoonlijk of professioneel vlak, kent in grote lijn 4 stappen: Probleemstelling Doelstelling Interventie Generalisatie   Het NLP coachmodel kan een goede leidraad zijn om deze methodische aanpak te implementeren en

De NLP interventieFocus op HOE je denkt in plaats van WAT je denkt. Door de focus op het denkproces te leggen, is het mogelijk om veel intensievere resultaten te bereiken, dan wanneer je naar

Karakteristieken van NLP coaching