Sleutelwoorden: Metamodel


Spelen met NLP Nominalisaties Wanneer je het Metamodel kent, dan ken je nominalisaties (weet je wat nominalisaties zijn). Mijn uitnodiging is een uitdagende. Neem eens even de tijd om een aantal grote nominalisaties te ontdekken en te (her)kaderen voor jezelf. Ga na eerst eens na wat de volgende woorden betekenen, […]

Uitdaging: spelen met NLP nominalisaties


Verschil tussen veronderstellingen en vooronderstellingen NLP Practitioner In NLP heb je de basisveronderstellingen, en in het Metamodel en het Miltonmodel is sprake van vooronderstellingen. Wat is het verschil? Wat is het verschil tussen veronderstellingen en vooronderstellingen? Onderstellen betekent vooraf aannemen. Er is dus sprake van een bepaalde aanname bij veronderstellingen, […]

Wat is het verschil tussen veronderstellingen en vooronderstellingen?


Metaprogramma’s geven informatie over hoe we onze aandacht richten, hoe we met onze wereld omgaan, hoe we waarnemen en hoe we met informatie filteren. Metaprogramma’s behoren tot de onbewuste filters (zie NLP communicatiemodel), en bevinden zich in de neurologische niveau’s van Dilts tussen IDENTITEIT en WAARDEN, en zijn dus rol- […]

NLP Metaprogramma’sShaking Model of the World, oftewel schudden aan het wereldmodel, is een manier om meer ruimte te creëren in het beeld van de werkelijkheid van de coachee zodat een verandering straks makkelijker gaat. Shaking MOW kan je doen met één of meer van de volgende aspecten uit NLP: Verander de betekenis […]

Schudden aan het wereldmodel


Vooronderstellingen Herken je door je af te vragen: wat moet waar zijn? Gebruik je om direct invloed te hebben op iemand zijn/haar interne representatie. Vooronderstellingen hebben altijd effect, ook als ze negatief worden gesteld (denk niet aan een roze olifant). Hiërarchie van ideeën (chunking) Met chunken bepaal je het abstractie-niveau […]

Geavanceerde taalpatronen in NLP


Zakelijke diensten, klinkt wel heel formeel, en waar het om gaat is dat NLP ook vele voordelen kan bieden in een zakelijke context. Veel meer dan de drie focuspunten die ik hier presenteer. Wil je meer weten, zien wat voor voordeel op zakelijk vlak jij kan behalen met NLP dan […]

Andere vormen van zakelijk NLP gebruikWat leer je concreet met NLP? Wat leer je in de NLP Practitioner? In deze officiële NLP opleiding leer je alles wat je nodig hebt om NLP en NLP technieken praktisch toe te kunnen passen. Je leert te beoordelen wanneer je wel en wanneer je niet NLP gebruikt (HBO niveau), […]

Wat kan jij leren? NLP Concreet: De NLP Practitioner.


In de jaren nadat NLP als zodanig ontstaan is als methode, en Richard Bandler en John Grinder de overstap maakten van het publiceren van wetenschappelijke artikelen naar het geven van workshops, is de vraag ontstaan wat NLP’ers zouden moeten kennen en kunnen. Als antwoord daarop is de NLP Practitioner lijn […]

Zelf NLP leren – NLP DIY


Doorvragen naar detail met het whiteboard Er was eens een meisje dat met een mandje vol met lekkers op weg naar oma. Oma was een beetje ziek, en mamma had gevraagd of ze even het mandje wilde brengen. “Pas wel op” had mamma gezegd, “Blijf op het pad!”. En terwijl […]

NLP techniek: Visueel meta-model.Het mini-metamodel is een kleine heuristische (zelf waarheden ontdekkende) set met vragen, met als doel informatie nauwkeuriger of concreter te maken, en de grenzen van iemands wereldbeeld uit te dagen en uit te breiden. Niet geuite, verborgen informatie komt naar buiten. Ik moet … “Wat zou er gebeuren als je […]

NLP techniek: Mini-metamodel


Lees de volgende tekst: Er was eens een meisje dat met een mandje vol met lekkers op weg naar oma. Oma was een beetje ziek, en mamma had gevraagd of ze even het mandje wilde brengen. “Pas wel op” had mamma gezegd, “Blijf op het pad!”. En terwijl ze over […]

NLP techniek: Het principe van het metamodel


NLP ontstond tijdens een originele manier van samenwerking van Richard Bandler en John Grinder met Virginia Satir, gezinstherapeut. Deze samenwerking leidde tot het boek ‘Verandering door gezinsbehandeling’ waarin het communicatieproces geanalyseerd

Het eerste NLP boek
NLP & Effectieve communicatie cursus   Effectieve communicatie is een buzz-word dat regelmatig wordt gebruikt om te duiden wat je zou kunnen na een communicatiecursus. Maar wat betekent dat nu eigenlijk, effectief? Wat

NLP & Effectieve communicatie cursus


Wat is NLP NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Een naam voor een andere manier van denken. Een andere manier van denken dan de klassieke manier, zoals wij die meekrijgen vanuit onze opvoeding,

Meer over NLP…Stel je voor. . . Hoe mooi zou het zijn wanneer je een methode kent waarmee je vaardigheden van anderen kon leren? En dan niet zo maar anderen, maar mensen die uitblinken, mensen die jij bewondert. . . Dat was het idee waarmee Richard Bandler en John Grinder halverwege de […]

Folder First Act NLP


Uitspraken die je in een professionele omgeving kan herkennen… “Projecten worden over de muur gegooid“. De samenwerking tussen beheer en projecten loopt stroef: Terwijl het bestaansrecht van de projecten in de exploitatie

NLP als professional


Een uitspraak die ik regelmatig lees (nieuwsbrieven, websites) is dat NLP en hypnose hetzelfde zouden zijn. NLP Chunking (en de daarmee samenhangende flexibiliteit) leert dat dit niet hetzelfde is. NLP is

NLP is hypnose…?