NLP artikelen zoeken

Tag: onderwijs

Wat is het verschil tussen BBL en BOL?

BBL staat voor BeroepsBegeleidende Leerweg. Dit is een vorm van onderwijs (MBO) waarbij je drie of vier dagen werkt, en één of twee dagen naar school gaat. Je leert door een combinatie van schoolgaan en werken. BOL staat voor BeroepsOpleidende Leerweg. In deze vorm van onderwijs (MBO) ga je gewoon naar alle dagen naar school, en maak je kennis met de praktijk tijdens stages periodes. In het HBO wordt de BBL structuur “Duale leerweg” genoemd.

Wat de overheid van ICT outsourcing kan leren

ICT is een werkveld waarin het mogelijk is, dank zij de ICT zelf, om werkzaamheden te bundelen en uit te besteden aan derden. Zowel het repeterende karakter van veel beheerwerkzaamheden, als de mogelijkheid om werkzaamheden op afstand te doen maken dat deze werkzaamheden procesmatig kunnen worden ingericht en uitbesteed. Op strategisch niveau wordt bepaald welke werkzaamheden wel, en welke werkzaamheden niet worden uitbesteed. Strategisch niveau is daarbij niet binnen het technische veld, maar breder, op […]

Plan je dag voor maximaal effect

In de 18e eeuw was de Valeriaan onderwerp van gesprek. Deze bloem opent in de ochtend, en sluit zich wanneer de zon weer onder gaat. De discussie ging er over of de bloem reageerde op de zon, of dat de bloem een soort interne klok heeft, die de bloem opent en sluit. Een simpel experiment, de bloem werd in een lichtdichte omgeving gezet en in de middag werd gekeken of de bloemen open waren (en […]

Het 4-Mat model (NLP training model)

Mensen leren op verschillende manieren. Een gebalanceerde training betekent dat je aan al deze manieren tegemoet komt, zodat je iedereen bereikt. Gebaseerd op de leerstijlen van Kolb is het 4-mat model ontworpen, en dat is in NLP geadopteerd. Volgens Kolb zijn er 4 fasen waar je doorheen gaat wanneer je iets leert: Onbewust Onbekwaam – je weet niet dat je het niet weet/kan maar wel nodig hebt (motivatie) Bewust Onbekwaam – je weet dat je […]

Suggestie

Aan de basis van Milton taalgebruik ligt het geven van suggesties. Geheel tegen al hetgeen je in het reguliere onderwijs wordt geleerd (adagia als “Goede communiceren is oordeelloze communicatie” en “Gij zult open vragen stellen”) is het goed om te weten wat het effect is van suggestie en het dan (afhankelijk van welk doel je hebt) in te zetten wanneer het jou uitkomt. Suggestie is een woord waar een dieptestructuur bijhoort. Wat is suggestie? Heb […]

Wat kan jij leren? NLP Concreet: De NLP Practitioner.

Wat leer je concreet met NLP? Wat leer je in de NLP Practitioner? In deze NLP opleiding leer je alles wat je nodig hebt om NLP en NLP technieken praktisch toe te kunnen passen. Je leert te beoordelen wanneer je wel en wanneer je niet NLP gebruikt, je leert NLP bij jezelf toe te passen (NLP Practitioner), en je leert om NLP toe te passen bij de begeleiding van anderen (NLP Coach). Waarnemen en kalibreren […]

Ontdek NLP.

Professioneel Succes

“Wat is NLP?” is de centrale vraag in deze introductie in NLP. Een vraag die je nieuwsgierig kan maken naar meer NLP, en die hier wordt beantwoord vanuit NLP. Veel plezier met het volgen van deze mini-cursus, en vooral met de nieuwe mogelijkheden die het je gaat bieden! Ik nodig je uit om mee op reis te gaan, open en nieuwsgierig naar wat komen gaat. Ons doel bij deze introductie is jou te informeren en […]

Leuke feitjes voor de rationele mens.

Mensen zijn niet hun gedrag

Het Halo- en het Devil-effect Het halo-effect Wanneer iemand een goede kwaliteit meent te zien in een persoon of zaak, dan zal die persoon geneigd zijn om andere (losstaande) kwaliteiten van de waargenomen persoon of zaak ook hoog in te schatten. Iemand die aantrekkelijk is, zal bijvoorbeeld ook intelligenter worden ingeschat. Het devil-effect Wanneer iemand een slechte kwaliteit meent te zien in een persoon of zaak, dan zal die persoon geneigd zijn om andere (losstaande) […]

Bewust en onbewust leren

Zebra - Wat is waar?

Alles wat je bewust bent en doet, is slechts een deel van het totaal. Miller stelt met de 7 (plus of min 2) regel dat mensen slechts in staat zijn om 5 tot 9 aandachtspunten tegelijk te hebben. Al het overige is onbewust. Misschien merk je het pas wanneer je mijn vraag leest hoe je aandacht gericht is: “Hoe voelt jouw linkervoet?”. Je onbewuste leert sneller dan je bewuste, continu. Formele leerstrategieën, gebaseerd op onderzoek […]

Hoe geef je feedback?

Flessen wijn

Feedback geven kan niet gemakkelijk zijn, en daarom zijn er allerlei receptjes ontstaan over de manier waarop je feedback kan geven. En wat blijkt? Juist met de receptjes wordt het gekunsteld, wordt het onecht, voelt het stroef, wordt feedback als kritiek ontvangen. Het is namelijk niet zo zeer de precieze vorm waarin je woorden overbrengt, als wel je lichaamshouding en stem die van feedback kritiek maken. Het allerbelangrijkste is niet het recept om feedback te […]

Top down

NLP van boven naar beneden   Kenmerkend aan de NLP opleidingen bij First Act is de doceerstijl van de docenten. Deze is niet het gebruikelijke bottum-up, eerst alle details om daar een geheel van te breien, maar top-down: globaal overzicht, gericht op de ideeën en principes, om indien nodig naar detail te schieten, of links en rechts uitstapjes te maken. Altijd vanuit het geheel naar de onderdelen.   Dit is een leerstijl die verschilt van […]

Meerdere NLP stromingen

NLP… & NLP… & NLP… & NLP.   NLP. Niets meer, niets minder. Dat is wat we doen, dat is onze focus, dat is onze specialisatie. Er is zo veel in NLP, er zijn zo veel ideeën en inzichten, het is zo breed, er is zo veel te leren… Dus in onze opleidingen vind je puur NLP. Liever de diepte in, dan de breedte. Liever NLP goed leren beheersen, dan ook oppervlakkig diverse aanpalende theorieën […]

Folder First Act NLP

Stel je voor. . . Hoe mooi zou het zijn wanneer je een methode kent waarmee je vaardigheden van anderen kon leren? En dan niet zo maar anderen, maar mensen die uitblinken, mensen die jij bewondert. . . Dat was het idee waarmee Richard Bandler en John Grinder halverwege de jaren ’70 de basis voor NLP ontwikkelden. NLP is een manier om te “model-leren”, ofwel overdraagbare modellen te maken van menselijk gedrag. En sinds die […]

Volgende pagina »