NLP artikelen zoeken

Tag: swish

Swish pattern, Swish patroon

Met het Swish patroon creëer je een nieuwe fascinerende toekomst, een nieuwe keuze mogelijkheid voor nieuwe levenswijze, in plaats van oude gewoonten te veranderen of af te schaffen. Wanneer doe je “dat” wat je wilt veranderen? In NLP techniek het Swish patroon wordt de trigger gevonden, waarmee dat gedrag start waar je aan wilt werken. De keuzemogelijkheid voegt zich in net voor het moment waarin je met je gewoonte of situatie begint. Houdt in de […]

Obsessie opblazen

Compulsion blow-out Wanneer je deze techniek start, maak hem af! Wanneer je de techniek klaar hebt, moet er een positief toekomstbeeld bestaan van de situatie zonder het probleem. Wanneer er een compulsion (obsessie, dwangmatig handelen) is en een revulsion (afschuw, afkeer), moet je ze beide opblazen. Start NLP techniek Obsessie opblazen Eliciteer een beschrijving van de obsessie/afschuw (denk aan de vormvoorwaarden doel!). Eliciteer een beschrijving van iets vergelijkbaars, zonder obsessie/afschuw. Check de ecologie Eliciteer de […]

Fobie model via verandering van de submodaliteiten

NLP techniek

Een eenvoudiger model dan het volledige fobiemodel. Alleen gebruiken wanneer je zeker weet dat het om een milde negatieve ervaring gaat. Bij twijfel gebruik je het uitgebreide model. 1) Stel een goed geformuleerd doel op, check expliciet op ecologie. 2) Leg een ontsnappingsanker (bail-out) aan. 3) Achterhaal een periode nog voor de fobie of traumatische ervaring waarin hij/zij nog volledig veilig is en blijf kalibreren. 4) Dissocieer: Laat kijken naar een zwart-wit plaatje voor de […]

Swish patroon – Slingshot versie

NLP techniek

De grootte, de afstand, de helderheid & de plaats van het gebruik als functie van de afstand 1 Identificeer de trigger van het ongewenste gedrag en/of staat Wanneer en waar gebeurt dit? Wat zie je, wat hoor je, kort voordat je het ongewenste gevoel/de ongewenste staat krijgt? 2 Maak een stilstaand geassocieerd beeld van de trigger 3 BREAK STATE 4 Creeer het gedissocieerde gewenste beeld Wat wil je? Welke kwaliteiten, capaciteiten, gevoel zul je hebben […]

Herziene versie Swish patroon (uitgebreider)

NLP techniek

In deze versie worden ook de submodaliteiten van horen en voelen gebruikt. 1. Identificeer de trigger van het ongewenste gedrag en/of staat. Wanneer en waar gebeurt dit? Wat zie je, hoor je kort voordat je het ongewenste gevoel krijgt? 2. Maak een geassocieerd stilstaand beeld van de trigger. Break state 3. Creëer gedissocieerd het gewenste beeld. Wat wil je? Welke kwaliteiten, capaciteiten, gevoel zul je hebben wanneer je niet meer doet wat je deed? Waaraan […]

Meer over NLP…

Wat is NLP NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Een naam voor een andere manier van denken. Een andere manier van denken dan de klassieke manier, zoals wij die meekrijgen vanuit onze opvoeding, cultuur en opleiding. Een andere manier van denken die je in staat stelt om met verschillende situaties verschillend om te gaan. Een andere manier die niet de oude, klassieke manier van denken vervangt; zie het meer als een alternatief. Een alternatief dat soms […]

NLP techniek: Swish patroon

NLP techniek

De aandachtspunten voor een goede “Swish”-uitvoering: “Swish”-patronen zijn ankers die een impuls (trigger) naar een nieuwe toekomst creëren. Zorg dus voor de juiste nieuwe toekomst. Installeert nieuwe keuzemogelijkheden voor een nieuwe levenswijze (strategie) in plaats van oude gewoonten te veranderen of af te schaffen. De oude afhandeling blijft dus bestaan, NAAST de nieuwe. Deze techniek zal leiden tot een bewustwording bij een nieuw trigger-moment, waar dan een bewuste keuze gemaakt kan worden. Richard Bandler: slechts […]