Berichten zoeken

Wat kan jij leren? NLP Concreet: de Workshop Waarden

Wat leer je concreet met NLP? De Workshop Waarden

In de workshop waarden onderzoek jij je waardenhiërarchie in een zelfgekozen context (werk, relatie, sport, familie, opvoeding, etc.). Waarden, als in de concepten en voorwaarden die jij belangrijk vindt die zorg dragen voor motivatie (wat doe ik wel / wat doe ik niet) en evaluatie (wat is goed / wat is fout). Het doel van de workshop is het uitvoeren van de oefening, niet het leren van de oefening zelf. Je gaat praktisch DOEN.

Nadat je een context hebt gekozen, ga je eerst jouw waarden inventariseren. Veelal denken we wel te weten (op bewust niveau) welke waarden belangrijk zijn voor ons, dus de eerste 10 waarden zullen waarschijnlijk wel bekend zijn. Vervolgens ga je in deze workshop verder op zoek naar meer onbewuste waarden, die als een verrassing kunnen komen. De derde stap in de waardeninventarisatie is een controlestap, waarbij je gaat controleren of je alles hebt.

Nu je jouw waarden in kaart hebt gebracht, zal je merken dat sommige waarden meer invloed hebben op je motivatie en oordeelsvorming dan andere. Eigenlijk is de top 5 van waarden bepalend, lagere waarden schikken zich en hebben weinig invloed. Die top 5 vinden is je volgende stap. Je ontdekt welke waarden in jouw top 5 staan, en je onderzoekt en controleert de volgorde.

Als laatste stap in de workshop sta je stil bij welke vorm van energie je belangrijkste waarden geven: is het de positieve energie van het willen bereiken, of de negatieve energie van iets willen vermijden?

 

Deze workshop omvat een deel van de NLP techniek “Waardeninterview”, één van de onderwerpen van de NLP Master Practitioner. Het doel van de workshop beperkt zich tot in kaart brengen van de Waardenhierarchie; eventueel gewenste veranderingen kunnen in een aparte, individuele coachingsessie worden gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *